ᐅ Koop Tadalafil online: 24-uurs levering!

Tadalafil

Tadalafil kopen en waar is het voor?

Waarom Tadalafil kopen? Tadalafil bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep van geneesmiddelen die fosfodiësteraseremmers type 5 worden genoemd.

Dit is wanneer een man geen harde penis kan krijgen of houden, een erectie die geschikt is voor seksuele activiteit. Tadalafil is aangetoond dat het de mogelijkheid om een erecte harde penis te bereiken die geschikt is voor seksuele activiteit aanzienlijk verbetert.

Het eindresultaat is een verbetering van de erectiele functie. Tadalafil zal u niet helpen als u geen erectiestoornis heeft.

Het is belangrijk om te onthouden dat het kopen van Tadalafil niet zal werken als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner zullen wat voorspel moeten doen, net zoals u dat zou doen als u geen erectiestoornissen medicijnen zou nemen.

Bekijk de prijs van Tadalafil op onze partner-apotheek

Alles wat je moet weten voordat je Tadalafil inneemt….

Neem Tadalafil niet mee als jij:

 • u allergisch bent voor tadalafil of een van de andere bestanddelen van het geneesmiddel, een groep geneesmiddelen (“nitraten”) die worden gebruikt om angina pectoris (“pijn op de borst”) te behandelen. Van tadalafil is aangetoond dat het de effecten van drugs verhoogt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of onzeker bent, vertel het dan aan uw arts.
 • u een ernstige hartaandoening heeft of onlangs een hartaanval heeft gehad in de afgelopen 90 dagen
 • je hebt onlangs een beroerte gehad in de afgelopen zes maanden…
 • je lijdt hypotensie of ongecontroleerde hoge bloeddruk
 • hebben hun zicht verloren door anterieure niet-arteriële ischemische ischemische optische neuropathie (NAION), een aandoening die beschreven wordt als een “blik in het oog”, zijn dragers van riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale hypertensie (hogere bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (hogere bloeddruk in de longen door bloedstolsels). Het is aangetoond dat PDE5-remmers, zoals tadalafil, de hypotensieve effecten van het geneesmiddel verhogen. Als u riociguat neemt of onzeker bent, vertel het dan aan uw arts.

Acheter Tadalafil
Acheter Tadalafil

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Tadalafil inneemt, vooral als u een ernstig nierprobleem heeft.

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit een potentieel risico is voor patiënten met een hartaandoening omdat het extra druk op uw hart legt. Als u een hartprobleem heeft, moet u met uw arts praten.

Het is niet bekend of het kopen van Tadalafil effectief is bij patiënten die het hebben gehad:

 • Bekkenchirurgie
 • Verwijdering van de prostaatklier of een deel daarvan, waar de prostaatzenuwen worden afgesneden (radicale prostatectomie spaart de zenuwen niet).

Als u een plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met het gebruik van Tadalafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Bij sommige patiënten die tadalafil hebben gekocht, is een verminderd of plotseling gehoorverlies vastgesteld. Zelfs als niet bekend is of de gebeurtenis rechtstreeks verband houdt met tadalafil, als u een plotseling of verminderd gehoorverlies hebt, stop dan met het kopen van tadalafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Tadalafil mag niet worden gebruikt als behandeling voor Erectiele disfunctie bij meisjes omdat het een mannelijk specifiek gezondheidsprobleem is.

Kinderen en adolescenten

Tadalafil is niet bedoeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Andere geneesmiddelen en Tadalafil

Informeer uw arts of apotheker als u andere medicijnen neemt, heeft genomen of mag nemen.

Koop in deze gevallen geen Tadalafil:

 • Andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk
 • Riociguat
 • Geneesmiddelen zoals ketoconazoltabletten (voor de behandeling van schimmelinfecties) en proteaseremmers voor de behandeling van AIDS of HIV.
 • Fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (anticonvulsieve middelen)
 • Andere remedies voor erectiestoornissen
Tadalafil met drankjes

Grapefruitsap en alcohol kunnen de effectiviteit van Tadalafil beïnvloeden en moeten met voorzichtigheid worden genomen. Praat met uw arts voor meer informatie.

Klik hier om Tadalafil te kopen – 24 uur per dag levering

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent om een baby te krijgen, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem geen tadalafil als u zwanger bent, tenzij dit strikt noodzakelijk is en u het met uw arts heeft besproken.

Borstvoeding

Geef geen borstvoeding tijdens het nemen van deze pillen, omdat het niet bekend is of het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Acheter Tadalafil
Acheter Tadalafil

Vruchtbaarheid

A verminderde spermatelling is waargenomen bij sommige mannen. Deze effecten zullen waarschijnlijk niet leiden tot een gebrek aan vruchtbaarheid.

Bediening en gebruik van de machine

Veel mannen die tadalafil gebruiken in klinische studies hebben duizeligheid gemeld. Controleer zorgvuldig hoe u op pillen reageert voordat u gaat rijden of machines gaat gebruiken.

Tadalafil bevat lactose: Als u een intolerantie voor bepaalde suikers heeft, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe Tadalafil te nemen
 • Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.
 • Pillen kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Tadalafil kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na het innemen van de pil.
 • Neem Tadalafil maar één keer per dag mee. Tadalafil 10 mg en 20 mg is bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en wordt niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.
 • Het is belangrijk om te onthouden dat Tadalafil niet werkt als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner zullen wat voorspel moeten doen, net zoals u dat zou doen als u geen erectiestoornissen medicijnen zou nemen.
 • Alcoholgebruik kan uw vermogen om een erectie te krijgen beïnvloeden en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen.
 • Drink (alcoholgehalte in het bloed van 0,08 procent of meer), omdat dit het risico op duizeligheid bij het opstaan kan verhogen.
 • Als u meer Tadalafil inneemt dan u nodig hebt Als u of iemand anders meer pillen inneemt dan nodig is, praat dan met uw arts of ga onmiddellijk naar het ziekenhuis en neem het medicijn of pakket mee.
 • Als u Tadalafil vergeet in te nemen, neem dan uw dosis wanneer u het zich herinnert, maar neem het niet in. neem geen dubbele dosis om een gemiste tablet te compenseren. Je moet Tadalafil niet één keer per dag meenemen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van het geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, maar niet iedereen heeft er last van. Deze effecten zijn over het algemeen mild tot matig.

Als u een van de volgende bijwerkingen ondervindt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk een arts:

 • Allergische reacties zoals huiduitslag (zeldzame frequentie)
 • Pijn op de borst
 • Gebruik geen nitraten, maar raadpleeg onmiddellijk een arts (zeldzame frequentie).
 • Priapisme, een langdurige en mogelijk pijnlijke erectie na inname van Tadalafil (zeldzame frequentie). Als u een dergelijke erectie heeft, die meer dan 4 uur aaneengesloten duurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.
 • Plotseling verlies van het gezichtsvermogen (zeldzame frequentie)

Vaak (kan ongeveer 1 op de 10 mensen treffen) – hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, arm- en beenpijn, blozen, neusverstopping en maagproblemen.

Ongebruikelijk (kan ongeveer 1 op de 100 mensen treffen) – misselijkheid, buikpijn, misselijkheid, misselijkheid, misselijkheid, misselijkheid, misselijkheid, misselijkheid, terugvloeiing, wazig zicht, oogpijn, ademhalingsmoeilijkheden, bloed in de urine, langdurige erectie, hartslag, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, bloedneusbloedingen, rinkelende oren, zwelling van de handen, enkels of voeten en een vermoeid gevoel.

Zeldzaam (kan ongeveer 1 op de 1000 mensen treffen) – flauwvallen, stuiptrekkingen en aanvankelijk geheugenverlies, zwelling van de oogleden, rode ogen, afname of verlies. plotseling gehoorverlies, netelroos (rode jeuksporen op het huidoppervlak), penile bloeden, bloed in het sperma en meer zweten.

Hartaanvallen en beroertes zijn ook zelden gemeld bij mannen die Tadalafil innemen. De meerderheid van deze mensen had hartproblemen voordat ze deze medicatie innamen.

Gedeeltelijke, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen is zelden gemeld.

Andere zeldzame bijwerkingen zijn gemeld bij mannen die Tadalafil gebruiken die niet zijn waargenomen in klinische studies. Deze omvatten in het bijzonder:

– migraine, zwelling van het gezicht, ernstige allergische reactie die zwelling van de nek of het gezicht veroorzaakt, ernstige huiduitslag, sommige aandoeningen die de bloedstroom in de ogen beïnvloeden, onregelmatige hartslagen, angina en plotselinge hartdood.

Bij mannen ouder dan 75 jaar die Tadalafil gebruiken, zijn vaker bijwerkingen van misselijkheid gemeld. Diarree is vaker gemeld bij mannen ouder dan 65 jaar die Tadalafil gebruiken.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen heeft, praat dan met uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld.

Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie over de veiligheid van het geneesmiddel te verstrekken.

Hoe Tadalafil op te slaan

Houd dit geneesmiddel uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die op de blisterverpakking of doos na de EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Dit geneesmiddel hoeft niet bij een bepaalde temperatuur te worden opgeslagen.

Gooi uw medicijnen niet in het water. of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u zich moet ontdoen van geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen bijdragen tot de bescherming van het milieu.

Inhoud van dit pakket en andere informatie

Wat zit er in tadalafil?

– Het werkzame bestanddeel is tadalafil. – De andere componenten zijn dat wel: Tabletkern: Lactosemonohydraat, Croscarmellose-natrium, Hypromellose, microkristallijne cellulose, sorbitaanstearaat en magnesiumstearaat Filmomhulling: Lactosemonohydraat, Hypromellose, titaniumdioxide (E171), triacetine, talk en geel ijzeroxide (E172).

Hoe Tadalafil er uitziet en hoe dit pakket er uit ziet en hoe het er uit ziet.

Een lichtgeel capsulevormig tablet, ongeveer 11 mm lang en 5,5 mm in diameter, biconvex, met afgeschuinde randen, gelamineerd, aan de ene kant voorzien van het opschrift “T 10” en glad aan de andere kant.

Bestel Tadalafil tegen de beste prijs – online op recept!

Tadalafil Prijs

Hier zijn de prijzen van Tadalafil van onze partner-apotheek (de prijzen kunnen onder voorbehoud zijn):

 • 4 tabletten van 10mg per stuk aan 85€.
 • 4 tabletten van 20mg per stuk aan 85€.
 • 28 tabletten van 2,5mg bij 161€ 28 tabletten van 2,5mg bij 161€.
 • 28 tabletten van 5mg per stuk aan 140€.

U kent nu de echte prijzen van Tadalafil, wat altijd nuttige informatie is voordat u Tadalafil veilig online koopt!

0 0 vote
Article Rating
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x